วิธีสะสมและแลกคะแนน

  • สะสมคะแนน
ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน
เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่ร่วมรายการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
สะสมคะแนนพิเศษ
ผ่านโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสมาชิก
* แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะสมคะแนนทุกครั้ง

  • แลกคะแนน
ทุก ๆ 20 คะแนน = 1 บาท
ใช้คะแนนแลกเป็นส่วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
แลกของรางวัล
ใช้คะแนนแลกของรางวัลที่ชอบตามไลฟ์สไตล์ผ่าน
SCG Family แอปพลิเคชั่น